Artikkel på STF.no

På Stavanger turistforening sine hjemmesider kan du lese om turen, inspirasjon, forbilder m.m. Sjekk det ut

https://www.stf.no/artikler/nyheter/11566-i-farens-fotspor//

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s